Copyright en intelectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site zijn voorbehouden aan Eurofoto Digitale Fotografie, De Studio Eurofoto en De Studio Vlaardingen. De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Eurofoto Digitale Fotografie, De Studio Eurofoto en De Studio Vlaardingen vereist. Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algenene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005 en welke u kunt lezen op www.eurofoto.nl

Eurofoto Digitale Fotografie, De Studio Eurofoto en De Studio Vlaardingen spannen zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Eurofoto Digitale Fotografie, De Studio Eurofoto en De Studio Vlaardingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of uit het afgaan van informatie die op deze site wordt verstrekt.

Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op de auteursrechten van de Fotografen. Bij inbreuk komt  Eurofoto Digitale Fotografie, De Studio Eurofoto en De Studio Vlaardingen, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij de Fotografen gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van 250,-
per afbeelding.